EU peníze školám

EU peníze školám - malý plakát

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ocenění společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Ovoce do škol

Plakát projektu Ovoce do škol

Aktivní škola

Aktivní škola

Ekologická výchova

Ekologická výchova

Šachy do škol

V loňském roce začal Šachový svaz České republiky pracovat na realizaci myšlenky zavedení šachové hry do školní výuky a spustil projekt Šachy do škol. Tato myšlenka není nová, v řadě zemí již šachy ve školách v nějaké podobě jsou a i u nás už minulosti byly součástí školních osnov.

Řada studií ukazuje, že šachy mnohostranně dokáží rozvíjet osobnost dětí a netýká se to jen logického uvažování a matematiky, ale například i čtení, sociálního chování, kreativity a schopnosti rozhodovat se.

Šachy rozvíjejí děti hravou formou, což doporučoval už Komenský, a mohou být někdy účinnější než klasické formy výuky.

Na naší Masarykově základní škole při školním klubu funguje šachový kroužek. Aby měli žáci k šachům přístup i o přestávkách, byly zakoupeny 2 sety zahradních šachů, které byly umístěny na chodbách školy, kde se navzájem žáci vyzývají ke hře. Žákům se tato forma trávení přestávek začíná líbit.

Oba šachové sety byly zakoupeny ze sponzorského daru Naftových dolů Hodonín.

Moc jim za finanční podporu tohoto projektu děkujeme.