EU peníze školám

EU peníze školám - malý plakát

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ocenění společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Ovoce do škol

Plakát projektu Ovoce do škol

Aktivní škola

Aktivní škola

Ekologická výchova

Ekologická výchova

Historie školy

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA V LANŽHOTĚ

Na veřejné schůzi dne 23. 6. 1923 se obecní zastupitelstvo usneslo, aby se během roku započalo se stavbou školy. Projekt vypracoval ing.arch. Milan Kopřiva. Stavba však byla zahájena až v březnu 1924.

Rozestavěná budova školy r. 1923

K slavnostnímu otevření nové budovy měšťanské školy v Souhradech došlo 9. listopadu 1924 a pravidelná výuka byla zahájena 1. prosince téhož roku.

Na postavení budovy školy věnoval finanční příspěvek i první prezident Československé republiky T. G. Masaryk. Z tohoto důvodu škola dostala jeho jméno.

Výuka obecné a měšťanské školy probíhala podle Malého školského zákona ze dne 13.7.1922. Mezi povinné předměty byla zařazena občanská nauka, ruční práce, dále povinný tělocvik pro dívky a nauka o domácím hospodářství. Od školního roku 1932-1933 byla zavedena povinná školní docházka v délce 8 let. Měšťanská škola byla povinná pro všechny žáky, kteří ukončili s dobrým prospěchem pátý ročník obecné školy.

Výnosem ministra zemědělství byla v Lanžhotě v budově měšťanské školy 5.2.1932 otevřena Lidová škola hospodářská.

Škola v roce 1939

Do 24.9.1938 probíhalo vyučování na škole pravidelně. Od září 1939 se začalo vyučovat podle nových osnov. Postupně se rušila výuka občanské nauky a dějepisu, došlo k redukci výuky mateřského jazyka a literatury, zeměpis se přizpůsobil „novému uspořádání Evropy“. Němčina naplňovala značnou část rozvrhu.

Od jara 1943 byli postupně pracovně nasazovaní do Říše učitelé obou škol. Po vánočních prázdninách byly obě školy obsazeny německými vojenskými oddíly. Měšťanská škola dělostřeleckým oddílem SS, který zde zůstal až do počátku bojů o Lanžhot.

1944 –1964

V dubnu roku 1945 během osvobozovacích bojů došlo k značnému poškození budovy. Třídy byly rozbité od střepin a bez oken, školní zahrada plná jam od granátů. Když se 26. května 1945 dostavili do školy žáci, byla ještě bez okenních tabulí, rozstřílená, část střechy shořelá, školní inventář byl z větší části také zničený. K obnově výuky došlo 20.11.1945, kdy se podařilo zasklít alespoň vnější okna. V roce 1948 byl změněn název měšťanské školy na Střední školu v Lanžhotě.

Od školního roku 1960-1961 byla zavedena povinná devítiletá školní docházka.

Školní budova

V roce 1972 se prováděla generální oprava školy.

V roce 1984 byla slavnostně otevřena přístavba a o dva roky později bylo v areálu školy zbudováno sportovní hřiště.

V roce 1990 ministr školství Adam obnovil škole čestný název Masarykova základní škola.

Deska s obnoveným názvem školy

Postupně se měnila nejenom vnější tvář školy, ale i vnitřní vybavení. Do provozu byla dána 1. počítačová učebna. Od roku 1998 získala Masarykova základní škola právní subjektivitu a byl zřízen školní klub.

V roce 2004 Masarykova základní škola oslavovala 80. výročí založení. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena při škole sportovní hala a sportovní areál.

Ředitelé školy:

František Prokeš 1922 – 1928
Antonín Osvald 1927 – 1939
Karel Žamberský 1939 – 1940
Jindřich Bauer 1940 – 1943
František Kubásek 1943 – 1945
Karel Žamberský 1945 – 1946
Jindřich Vaněk 1946 – 1948
Jaroslav Dvořák 1948 – 1965
Karel Turza 1965 – 1970
František Kolman 1970 – 1975
Pavel Tureček 1975 – 1979
Jaromír Samuel 1979 – 1990
Zdeněk Houžva 1990 – 1991
Milada Šestáková 1991 – 1997
Zdeňka Baková 1997 – 2007
Helena Pláteníková 2008 – dosud