EU peníze školám

EU peníze školám - malý plakát

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ocenění společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Ovoce do škol

Plakát projektu Ovoce do škol

Aktivní škola

Aktivní škola

Ekologická výchova

Ekologická výchova

Knihovna bez hranic – Grenzlose Bibliothek

Na podzim se žáci 8. A zúčastnili projektu „Knihovna bez hranic – Grenzlose Bibliothek“, který pro žáky naší školy a ZŠ Slováckou z Břeclavi připravila Městská knihovna Břeclav. Děti v knihovně prožily tři příjemná setkání s němčinou.

Nejdříve jsme navštívili Městskou knihovnu v Břeclavi, kde jsme měli možnost nahlédnout do německy psaných knížek, které je možné si v knihovně vypůjčit. Děti na názorném příkladu četby a překladu pohádky Hrnečku vař! zjistily, že čtení v cizím jazyce není tak komplikované, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Při druhém setkání jsme měli společně se ZŠ Slovácká možnost prohlédnout si celou knihovnu, včetně skladů a ostatních prostor, kam se běžný čtenář nedostane. Součástí programu byla prezentace německých knih dětmi ze školy v Poysdorfu. Žáci si mohli opět hravou formou ověřit, že učení se cizímu jazyku nemusí být jen „biflování“ slovíček. Připravené pracovní listy na pohádkové téma zvládli všichni na výtečnou i přes to, že se německy učí teprve jeden rok.

Žáci se však nejvíce těšili na třetí setkání, kdy byl na programu výlet do rakouského Poysdorfu, kde jsme navštívili tamní Hauptschule. Žáci 8. A si připravili krátké projekty o své třídě, naší škole a našem městě. Svůj úkol zvládli opět na výtečnou. Počáteční obavy vystřídalo uspokojení z dobře odvedené práce. Při konverzaci s rakouskými dětmi byla slyšet i angličtina, ale to vůbec nebylo na škodu. Žáci zjistili, že kousek od hranic žijí děti, které sice neumí česky, ale mají stejné zájmy i starosti jako oni. Rakouská škola se jim velmi líbila. Na závěr výletu jsme si prohlédli při krátké procházce město Poysdorf a navštívili místní knihovnu.

Tento projekt vznikl s cílem posílit spolupráci v oblasti kulturního rozvoje obou měst se zaměřením na oblast jazykového i obecného vzdělávání a přispět tak k zlepšování soužití generací v příhraničním regionu. Z nadšení a reakcí žáků je jasné, že projekt splnil svůj účel. Chtěli bychom tímto poděkovat Městské knihovně Břeclav, že jsme měli možnost se projektu zúčastnit.

1. setkání

10 Photos

2. setkání

13 Photos

3. setkání

20 Photos

Nástěnka

7 Photos

 

Autor článku: Bc. Líbalová Miroslava, ZŠ Lanžhot