EU peníze školám

EU peníze školám - malý plakát

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ocenění společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Ovoce do škol

Plakát projektu Ovoce do škol

Aktivní škola

Aktivní škola

Ekologická výchova

Ekologická výchova

Školní družina

 

Vychovatelka: Liběna Štáhlová
Telefon: 519 373 787
Provozní doba: 11:30 – 16:00 hodin
Poplatek: 70.-Kč/měsíc

 

Školní družina poskytuje a organizuje zájmové vzdělávání jedné školy nebo několika škol, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Je určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ. Činnost ve ŠD se přizpůsobuje věku a individuálním schopnostem žáků. Děti se ve ŠD učí sebeovládání, samostatnosti, vedeme je k zodpovědnosti a získávání různých dovedností. Školní družina je vybavena hračkami, stolními hrami, věcmi pro výtvarnou, pracovní výchovu a relaxaci. Pro pohybovou výchovu je využíváno dětské hřiště, pro sportovní činnost tělocvična a sportovní hřiště.

Zápisní lístek do školní družiny (zapisniListek.pdf)