EU peníze školám

EU peníze školám - malý plakát

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ocenění společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Ovoce do škol

Plakát projektu Ovoce do škol

Aktivní škola

Aktivní škola

Ekologická výchova

Ekologická výchova

Školní jídelna

Vedoucí: Ludmila Petrlová
Telefon: 519 336 986
Kuchařky: Pomocné kuchařky:
Leona Němečková
Marie Ciprysová
Jarmila Tarhajová
Miloslava Bartošíková

Pravidla pro výdej obědů – podle vyhlášky o školním stravování Sb. č.107/2005:

Žáci MZŠ

  1. Pokud je žák přítomen ve škole, smí si odebrat 1 oběd za finanční normativ potravin.
  2. První den nemoci si mohou oběd vyzvednout do jídlonosiče do 14.00 hodin.
  3. Žák, který si po dobu nemoci bude odebírat oběd, nemá nárok na oběd za normativní cenu, ale musí zaplatit i režijní náklady jako cizí strávník. Tato cena platí i v době prázdnin a ředitelského volna.

Zaměstnanci MZŠ

  1. U zaměstnanců MZŠ platí, že pokud odpracují 3 hodiny denně, mají nárok na oběd za finanční normativ na potraviny.
  2. V době nemoci si mohou první den vyzvednout jídlo do jídlonosiče. Jinak další dny přihlášených obědů po dobu nemoci, o prázdninách a školeních už zaplatí i režijní náklady jako cizí strávník.

Strávníci mimo školství

Obědy pro strávníky mimo školství se vydávají v době od 11.00-11.45 hodin.

Ceny jídel:

6 – 10 let 22.- Kč Mateřská škola:
11 – 14 let 24.- Kč ranní svačinka 10.- Kč
15 a více 26.-.Kč oběd 19.- Kč
Svačinky 10.- Kč odpolední svačinka 9.- Kč
Cizí strávníci 62.- Kč