EU peníze školám

EU peníze školám - malý plakát

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ocenění společnosti Scio

Ocenění společnosti Scio

Ovoce do škol

Plakát projektu Ovoce do škol

Aktivní škola

Aktivní škola

Ekologická výchova

Ekologická výchova

Školní klub

 

Vedoucí: Liběna Štáhlová
Telefon: 519 336 517
Poplatek: školní klub 200,-Kč/rok
zájmové kroužky 70,-Kč/měsíc

 

Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné nebo několika škol. Jeho činnost je vykonávaná ve dnech  školního vyučování od 14.00 – 17.00 hodin. Klub může nabízet různé aktivity i ve dnech, kdy neprobíhá vyučování, a to včetně školních prázdnin.Činnost  v  klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně ZŠ. Účastníkem může být i žák prvního stupně ZŠ, který není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny. V klubovně školního klubu si mohou žáci zahrát nejrůznější hry a aktivity. Školní klub nabízí žákům možnost rozvíjet své schopnosti v různých zájmových útvarech.

Přihláška do školního klubu

Přehled kroužků:

Název kroužku ročník Vedoucí
Jazyk anglický 1. – 2. M. Benešová, P. Horňáková
Florbalová liga 1. – 4. M. Šudrla
Florbalová liga 5. – 9. M. Šudrla
Turistický 2. – 9. K. Straková
Volejbalová přípravka 2. – 4. J. Polášková
Keramický 2. – 7. E. Klvaňová
Novinářský 6. – 9. P. Vlasák
Šachový 1. – 9. M. Líbal
Taneční 9. H. Pláteníková
Mažoretky 1. – 9. P. Pincelová, J Pekárová, V.Dvoriaková
Dopravní 4. – 5. J. Drahokoupil
Dyslektický K. Vlasáková