Projekty

 • Projekty školy

  Den Země 2013

  Den Země 2012

  Knihovna bez hranic

  Na podzim se žáci 8. A zúčastnili projektu „Knihovna bez hranic – Grenzlose Bibliothek“, který pro žáky naší školy a ZŠ Slováckou z Břeclavi připravila Městská knihovna Břeclav. Děti v knihovně prožily tři příjemná setkání s němčinou.

  Nejdříve jsme navštívili Městskou knihovnu v Břeclavi, kde jsme měli možnost nahlédnout do německy psaných knížek, které je možné si v knihovně vypůjčit. Děti na názorném příkladu četby a překladu pohádky Hrnečku vař! zjistily, že čtení v cizím jazyce není tak komplikované, jak by se na první pohled mohlo zdát.

  Při druhém setkání jsme měli společně se ZŠ Slovácká možnost prohlédnout si celou knihovnu, včetně skladů a ostatních prostor, kam se běžný čtenář nedostane. Součástí programu byla prezentace německých knih dětmi ze školy v Poysdorfu. Žáci si mohli opět hravou formou ověřit, že učení se cizímu jazyku nemusí být jen „biflování“ slovíček. Připravené pracovní listy na pohádkové téma zvládli všichni na výtečnou i přes to, že se německy učí teprve jeden rok.

  Žáci se však nejvíce těšili na třetí setkání, kdy byl na programu výlet do rakouského Poysdorfu, kde jsme navštívili tamní Hauptschule. Žáci 8. A si připravili krátké projekty o své třídě, naší škole a našem městě. Svůj úkol zvládli opět na výtečnou. Počáteční obavy vystřídalo uspokojení z dobře odvedené práce. Při konverzaci s rakouskými dětmi byla slyšet i angličtina, ale to vůbec nebylo na škodu. Žáci zjistili, že kousek od hranic žijí děti, které sice neumí česky, ale mají stejné zájmy i starosti jako oni. Rakouská škola se jim velmi líbila. Na závěr výletu jsme si prohlédli při krátké procházce město Poysdorf a navštívili místní knihovnu.

  Tento projekt vznikl s cílem posílit spolupráci v oblasti kulturního rozvoje obou měst se zaměřením na oblast jazykového i obecného vzdělávání a přispět tak k zlepšování soužití generací v příhraničním regionu. Z nadšení a reakcí žáků je jasné, že projekt splnil svůj účel. Chtěli bychom tímto poděkovat Městské knihovně Břeclav, že jsme měli možnost se projektu zúčastnit.

  Sopky 2012

  Život na dolním toku Moravy

  Učíme se zdravě žít

  Záložka do knihy spojuje školy – projekt ČR a SR

  Zdravá 5 – 2013

  Dílna alchymie

  V měsíci dubnu  dva chemici a alchymisté z Vysoké školy Chemické MU v Brně navštívili naši Masarykovu základní školu, aby v rámci  projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“, do kterého jsme se zapojili s Gymnáziem Břeclav, provedli demonstrační pokusy z chemie.

  Ukázky chemických pokusů byly předvedeny tak, že jsme se vrátili v čase a ocitli se na dvoře císaře Rudolfa II, kdy byla alchymie skutečnou vědou na úrovni své doby. V té době byla zřízena alchymistická laboratoř. Vůdčím činitelem byl Tadeáš Hájek z Hájku. Působilo zde kolem čtyřiceti alchymistů, kteří se zabývali výrobou zlata, aby císaři mohli zaplnit prázdnící se pokladnice. Alchymisté nebyli soustředěni pouze v jedné laboratoři, ale byli rozptýleni v menších dílnách. Začala být zřejmě poprvé budována týmová vědecká spolupráce, která pravděpodobně byla počátkem vzniku vědeckých sdružení (akademií) ve světě.  V té době to byl obor lidského poznání, který nesl prvky vědních oborů ( fyzika, chemie, medicína) a zahrnovala i další oblasti ( astrologie, magie).

  Alchymisté se pokusili se  žáky 8. a 9. ročníku najít elixír mládí či vyrobit zlato.

  Žáci byli těmito ukázkami velmi nadšeni a výuka chemie se jim líbila.

  Zdravé zuby

  Individuální projekt Jihomoravského kraje

  Naše škola se zapojila do individuálního projektu Gymnázia Břeclav a Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav podporované Jihomoravským krajem „Podpora přírodovědného a technického vzdělání na středních školách v Jihomoravském kraji“. Projekt probíhá od září 2013 do května 2015.

  Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastní během školního roku laboratorních prací z fyziky, chemie a přírodopisu v odborné učebně Gymnázia v Břeclavi. Případně podle potřeby se zúčastní projektových dnů s přírodovědným a technickým zaměřením v terénu.

  Dále byly žákům v rámci projektu nabídnuty volnočasové aktivity z biologie, chemie a fyziky formou zájmových kroužků v odpoledních hodinách v prostorách a laboratořích Gymnázia Břeclav.

  V průběhu spolupráce žáci absolvují dvě celodenní terénní exkurze.

  Obdobně bude projekt podpory probíhat i se Střední průmyslovou školou E. Beneše, a to hlavně v podpoře technického zaměření a podpoře ICT.

  E.ON City Cup

  Poznávací zájezd do Londýna

  Život na dolním toku Moravy 2014

operacni program

Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:30 – 15:30
 • Úterý: 7:30 – 15:00
 • Středa: 7:30 – 15:00
 • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
 • Pátek: 7:30 – 13:30

V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.

 • Provoz školní družiny: 11:40 – 16:00
 • Provoz školního klubu: 14:00 – 17:00
 • Provoz školní jídelny: 06:30 – 15:00

Kontakty

Ředitelka školy: Helena Pláteníková, Mgr.
platenikova@zslanzhot.cz
519 336 219

Zástupce ředitele: Eva Klvaňová, Mgr.
klvanova@zslanzhot.cz

Kancelář:
Jitka Bartošová, bartosova@zslanzhot.cz
Radka Tučková, tuckova@zslanzhot.cz

info@zslanzhot.cz, 519 336 207

číslo účtu: 129201495/0300

Telefony

 • Fax: 519 336 207
 • Školní klub: 519 336 517
 • Školní družina: 519 337 787
 • Speciální třídy: 519 337 786
 • Školní jídelna: 519 336 986