EDOOKIT - informace

Vážení rodiče,

ve školním roce 2019/2020 přechází naše škola k informačnímu systému Edookit. Do systému budou přístup nejen rodiče, ale také všichni žáci od 5. do 9. ročníku. Rodiče a žáci ovšem vždy pod svým přístupovým heslem, aby se předešlo nedorozuměním například při omlouvání absencí, což v brzké době plánujeme. Na e-mailové adresy rodičů a těchto žáků budou tedy odeslána uživatelská jména pro vstup do systému, heslo si nastaví každý uživatel posléze sám. Do systému se dostanete všude tam, kde je k dispozici internet, funguje i jako mobilní aplikace.

Je třeba upozornit na fakt, že jsme na začátku a všichni, tedy jak učitelé, tak i žáci a rodiče, se budeme učit s Edookitem pracovat, poznávat jeho možnosti a výhody. Na internetových stránkách školy www.zslanzhot.cz najdete odkaz na Edookit a návod pro rodiče pro práci s Edookitem.

Učitelé budou průběžně do elektronických žákovských knížek zapisovat známky, které můžete po zveřejnění okamžitě vidět. Každé známce je přidělena tzv. váha, která značí závažnost v celkové klasifikaci a určuje podíl známky na celkovém hodnocení. O přidělení tzv. váhy rozhoduje vždy učitel daného předmětu, a to v závislosti na povaze a obtížnosti ověřování znalostí. Stejně tak vypočítaný průměr známky na Edookitu není pro učitele zavazující, konečné hodnocení je vždy na rozhodnutí učitele (viz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků MZŠ Lanžhot).

Pedagogové mohou prostřednictvím systému psát zprávy žákům, rodičům, informovat o akcích a aktivitách ve škole i mimo budovu školy. Není povinností učitele zadávat do systému domácí úkoly, ani pokyny k jejich vypracování.  Vyučující zapisují do elektronických třídních knih absence či pozdní příchody žáků. Rodiče budou zatím zameškané hodiny omlouvat vždy písemně do papírové žákovské knížky (viz Školní řád MZŠ Lanžhot).

 

Důležité upozornění

Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v elektronické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme tedy rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

V Lanžhotě 20. 9. 2019                                               
Mgr. Eva Klvaňová, statutární zástupce

 

EDOOKIT - První zásady použití systému

 1. Nemá nahradit běžnou lidskou komunikaci. Ale pomoci s rutinní komunikací (např. omlouvání absencí, zjistit, zda dítě jde či nejde na nějakou akci, nechat rodiče sledovat učivo, příp. úkoly i známky atp.)
 2. Pokud potřebujete něco o svém dítěti vědět, zeptejte se v první řadě jeho samotného. Pak si sjednejme schůzku, kde vše potřebné probereme osobně. Nevyřizujme různé věci za své dítě, nechme jej, ať si s učiteli či spolužáky zkusí vše domluvit samo.
 3. Nespoléhat se na to, „že už to tam mělo být“. Docházka i údaje se do systému vyplňují zpětně – většinou ještě týž den, nejpozději však do týdne.
 4. K přihlašovacím údajům přistupujte jako by byly k internetovému bankovnictví, aby se zabránilo jejich zneužití.
 5. Edookit slouží hlavně k vnitřní komunikaci mezi rodiči, žáky, učiteli. Webové stránky zůstávají zachovány, slouží však zejména „navenek“.
 6. Učitel má hlavně učit. Pokud budete chtít aplikaci využít „pro uvolnění žáka ze školy“, myslete na to! Zřetel bude brán pouze na zprávy, které dorazí den předem.
 7. Trpělivost (zejména ze začátku).
 8. Pokud máte nějaký problém, připomínku nebo pochvalu: dejte vědět

Doporučujeme:

Nastanou-li problémy, máte dvě možnosti:

 1. Vaše dítě se dostaví do kanceláře školy s klasickou ŽK, kde bude popsán problém.
 2. Zatelefonujete odpoledne v době po 13:45 hod. do kanceláře školy.

Návody na používání:

Návod na používání Edookitu

Návod na používání Edookitu na Youtube.

Kontakty
Úřední hodiny

 • Pondělí: 7.30 – 15.30
 • Úterý: 7.30 – 15.00
 • Středa: 7.30 – 15.00
 • Čtvrtek: 7.30 – 15.00
 • Pátek: 7.30 – 13.30
 • V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.
 • Provoz školní družiny: 11.40 – 16.00
 • Provoz školní jídelny: 6.30 – 15.00

Zvonění

 • 0. hodina – 7.00 – 7.45 h
 • 1. hodina – 8.00 – 8.45 h
 • 2. hodina – 8.55 – 9.40 h
 • 3. hodina – 10.00 – 10.45 h
 • 4. hodina – 10.55 – 11.40 h
 • 5. hodina – 11.50 – 12.35 h
 • 6. hodina – 12.45 – 13.30 h
 • 7. hodina – 13.40 – 14.25 h
 • 8. hodina – 14.35 – 15.20 h
 • Budovy jsou otevřeny od 7.40 h

Masarykova základní škola Lanžhot, příspěvková organizace
Masarykova 730/22, 69151 Lanžhot
IČ: 65267281, číslo účtu: 129201495/0300
Datová schránka ID: 4bphndz

Prohlášení o přístupnosti

Masarykova ZŠ Lanžhot