Zaměstnanci

Ředitelka školy

Mgr. Helena Pláteníková

Zástupkyně ředitelky

pro pedagogickou oblast:    Mgr. Eva Klvaňová
pro ekonomickou oblast: Jitka Bartošová

Vedoucí

školní družiny a klubu: Liběna Štáhlová
správních zaměstnanců:    Radka Tučková
školní jídelny: Ludmila Petrlová

Učitelé

I. stupeň
1. A    Pavlína Neumannová, Mgr
1. B Dana Hošpesová, Mgr.
2. A Lenka Halouzková, Mgr.
2. B Kristýna Vlasáková Bruchterová, Mgr.
3. A Liběna Štáhlová
3. B Iva Kocmánková, PaedDr.
4. A Milan Kocmánek, Mgr.
4. B Tamara Šmídová, Mgr.
5. A Pavla Horňáková. Mgr.
 
II. stupeň
6. A Miroslava Líbalová, Mgr.
7. A Jiřina Podhorská, Mgr.
7. B Jaroslava Kubíčková, Ing.
8. A Petr Vlasák, Mgr.
8. B Manfred Líbal, Mgr.
9. A Jaroslav Drahokoupil, Mgr.

 

Bez třídnictví:    Rostislav Neumann, Mgr.
  Zdenka Hrubá, Ing.
  Jan Kosík, Mgr.
  Jana Polášková, Mgr.

 

Speciální třídy:   Anna Luklová
  Ondřej Polášek, Mgr.
Přípravná třída: Dana Baťková
Telefon: 519 337 786

Výchovné poradenství

Mgr. Eva Klvaňová

Prevence sociálně patologických jevů

Ing. Zdenka Hrubá

ITC koordinátor

Mgr. Rostislav Neumann

Asistentky

Pedagogické:    Renata Hromková
  Jitka Kaňová
Sociální: Miroslava Létalová

Nepedagogičtí pracovníci

Školník: Roman Kosek
Uklizečky: Dana Uhrová
  Alena Bienová
  Štefanie Vlašicová
Kuchařky: Leona Němečková
  Marie Ciprysová
Pomocné kuchařky:    Miloslava Bartošíková
Administrativní zaměstnanec:  
Radka Tučková
  Jarmila Tarhajová

Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:30 – 15:30
 • Úterý: 7:30 – 15:00
 • Středa: 7:30 – 15:00
 • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
 • Pátek: 7:30 – 13:30

V úředních hodinách je vždy přítomen některý z vedoucích pracovníků. Je možné se telefonicky dohodnout i na čase mimo úřední hodiny.

 • Provoz školní družiny: 11:40 – 16:00
 • Provoz školního klubu: 14:00 – 17:00
 • Provoz školní jídelny: 06:30 – 15:00

Kontakty

Ředitelka školy: Helena Pláteníková, Mgr.
platenikova@zslanzhot.cz
519 336 219

Zástupce ředitele: Eva Klvaňová, Mgr.
klvanova@zslanzhot.cz

Kancelář:
Jitka Bartošová, bartosova@zslanzhot.cz
Radka Tučková, tuckova@zslanzhot.cz

info@zslanzhot.cz, 519 336 207

Telefony

 • Fax: 519 336 207
 • Školní klub: 519 336 517
 • Školní družina: 519 337 787
 • Speciální třídy: 519 337 786
 • Školní jídelna: 519 336 986